Všeobecné obchodné podmienky

Základné pojmy

Predávajúci je spoločnosť Gekkon s.r.o., so sídlom Rybničná 30, 831 07 Bratislava, IČO: 35789719, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd: Sro, vložka č. 21876/B, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar.

Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

E-shop je internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne koronaochrana.sk.

Tovar je tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu.

Objednávka je úkon spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruhe vôľu Spotrebiteľa nakúpiť tovar v E-shope.

Spôsob objednávania

Objednávať produkty môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu store@koronaochrana.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú fakturačnú adresu, prípadne dodaciu adresu a telefónne číslo. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte (ako korešpondenčná adresa), prípadne nám zavolajte na kontaktné telefónne číslo +421 918 460 000, na ktorom vám radi odpovieme na vaše otázky. V prípade odoslania objednávky sa zaväzujete za objednávku zaplatiť = objednávka s povinnosťou platby.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu dôjde potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim. Zmluva je platne uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky, prípadne bude na trvanlivom nosiči priložené najneskôr k doručovanému tovaru.

Povinnosti spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ odoslaním objednávky, ktorú sme prijali v našom sytéme výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Ak je pre odoslanie objednávky potrebné stlačenie tlačidla alebo aktivovanie podobnej funkcie na webovom sídle predávajúceho, toto tlačidlo alebo funkcia musia byť označené ľahko čitateľným spôsobom slovným spojením „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.
 2. Spotrebiteľ je povinný informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy v zákonnej lehote najneskôr 14 dní od prevzatia tovaru (pričom môže odstúpiť ešte pred začatím plynutia tejto lehoty) a do 14 dní odo dňa uplatnenia odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu zaslať tovar, ktorý v balíčku obdržal späť na jeho korešpondenčnú adresu Gekkon s.r.o., so sídlom Rybničná 30, 83107 Bratislava (aj fakturačnú). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 3. Spotrebiteľ môže zodpovedať za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar môže byť vyskúšaný, nie užívaný. Pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a zašle predávajúcemu tovar, ktorý javí známky používania, v tom prípade spotrebiteľ môže zodpovedať za zníženie hodnoty tovaru. Predávajúci ponúka spotrebiteľovi možnosť výmeny tovaru, resp. veľkosti, preto spotrebiteľ v prípade zistenia, že mu tovar nesadol zašle tento tovar bezodkladne späť, najneskôr však do 14 dní od prevzatia, na uvedenú korešpondenčnú adresu predávajúceho, t.j. Gekkon s.r.o., so sídlom Rybničná 30, 83107 Bratislava. Výmena tovaru zvyčajne trvá 5-10 prac. dní. V prípade produktov na objednávku sa dodacia lehota pohybuje 3-5 prac. dní.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 4. Daňový doklad.

Ďalšie povinnosti predávajúceho sú spomenuté postupne v texte obchodných podmienok.

Nezodpovedáme za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou fakturačnou/dodacou adresou prijímateľa.

Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite na obrázok produktu uvedeného na našej stránke koronaochrana.sk. Vyberte si kombinácie, ktoré potrebujete (napríklad veľkosť, farba, šírka, a pod.) a vložte produkt do košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Ak si želáte produkt objednať, kliknite na políčko “Košík”. Odporúčame tiež skontrolovať si svoje údaje a predovšetkým e-mailovú adresu. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Za objednávku sa zaväzujete po jej odoslaní zaplatiť, nakoľko sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.

Zrušenie objednávky (storno)

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Zrušenie ešte nevybavenej objednávky nám zašlite spolu s číslom objednávky na adresu store@koronaochrana.sk, prípadne nás o zrušení informujte telefonicky na tel.č.: +421 918 460 000 čo možno najskôr, najneskôr však do 14 dní od prevzatia tovaru. Obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, platbu Vám najneskôr do 14 dní vrátime spôsobom, aký ste platbu zrealizovali, ak nebudete žiadať o vrátenie finančných prostriedkov inak.

Ceny tovaru

Ceny uvedené na našom internetovom portáli koronaochrana.sk sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Tieto ceny priebežne aktualizujeme na základe informácií od dodávateľov. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien, zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že má na základe tejto skutočnosti právo odstúpiť od zmluvy.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Pri osobnom odbere a platbe v hotovosti od nás obdržíte aj doklad z VRP o úhrade faktúry.

K cene tovaru je pripočítané poštovné a balné.

Spôsob platby

Na stránke koronaochrana.sk je možné platiť:

 • dobierkou (za zásielku platíte kuriérovi),
 • platobnou kartou.

Dodacie lehoty

Tovar obvykle dodávame do 5-10 pracovných dní. Niektoré produkty objednávame na základe vašich objednávok, preto sa môže stať, že je dodacia doba trochu dlhšia, ale väčšinou sú dodávky od dodávateľov rýchle, takže objednávky dokážeme zaslať aj do 1 - 3 týždňov od prijatia.

Všetok tovar uvedený na našej stránke a ktorý Vám systém povolí dať do košíka máme na centrálnom sklade. Skladom však neznamená k okamžitému odberu v deň objednávky.

Termín dodania

Tovar obvykle dodávame do 5-10 pracovných dní. V prípade "Produktov na objednávku" je to 10-20 pracovných dní. V prípade, že musí ísť Vami objednaný model najskôr do výroby, dodanie sa pohybuje okolo 6-8 týždňov. Dodacia lehota je s Vami vopred dohodnutá a tento termín je už hraničný. V prípadoch, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť aj dátum dokedy by ste tovar potrebovali, aby sme vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom možnom termíne.

Po vybavení objednávky zákazníka vždy informujeme, že jeho objednávka bola odoslaná, v správe vždy uvádzame podacie číslo.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie.

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame kuriérom UPS (v prípade vnútroštátnych zásielok tovar doručuje kuriérska spoločnosť Slovak Parcel Service a v prípade zahraničných objednávok určených na export tovar doručuje kuriérska spoločnosť In Time). Tovar si po internetovej objednávke môžete u nás vyzdvihnúť aj osobne po dohode, pripravíme pre Vás tovar na presne dohodnutý deň a čas.

Ak Vám tovar nebol doručený, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašej zásielke a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Zásielku je možné na základe podacieho čísla, ktoré Vám automaticky posielame do správy, sledovať bezplatne na sps-sro.sk.

Poštovné a iné poplatky

V prípade zásielok odoslaných prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service sú poplatky za poštovné a balné v prípade Slovenskej republiky nasledovné:

Dopravca Slovak Parcel Service (vnútroštátne zásielky):

Za poštovné a balné v rámci vnútroštátnych zákazok, pri doručení kuriérom spoločnosti UPS účtujeme 3,79 EUR.

Za poštovné a balné mimo vnútroštátnych zákazok, pri doručení kuriérom spoločnosti In Time účtujeme 5 EUR.

V prípade objednávky nad 50,00 EUR za prepravné náklady neplatíte, poštovné je zdarma!

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania Vám môže byť účtované poštovné a balné za každú zásielku samostatne. V prípade, že Vašu objednávku rozdelíme my na základe rozdielnych dodacích lehôt poštovné a balné za tú istú objednávku dva krát neplatíte.

V prípade zásielok odoslaných do zahraničia prostredníctvom kuriéra In Time sú poplatky za poštovné a balné nasledovné:

Dopravca In Time (zahraničné zásielky určené na export):

Za poštovné a balné mimo vnútroštátnych zákazok, pri doručení kuriérom spoločnosti In Time účtujeme 5 EUR.

V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania Vám môže byť účtované poštovné a balné za každú zásielku samostatne. V prípade, že Vašu objednávku rozdelíme my na základe rozdielnych dodacích lehôt, poštovné a balné za tú istú objednávku dva krát neplatíte.

Opätovné zaslanie tovaru (výmeny, neoprávnené reklamácie, a pod.)

V prípade opätovného zaslania, výmeny, neoprávnenej reklamácie a pod. Účtujeme štandardné poštovné a balné vo výške 3,79 EUR.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra (v prípade osobného odberu tovaru aj doklad z ERP), ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

V žiadnom prípade nemožno zamieňať záručnú dobu so životnosťou výrobkov. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn. že intenzívnym používaním môže byť životnosť obuvi nižšia, než záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie vecí (alebo ich časti) spôsobené používaním v rozpore s inštrukciami výrobcu. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a reklamácia nemusí byť uznaná.

Reklamačný poriadok

Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Občiansky zákonník

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena. Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • mechanickým poškodením tovaru;
 • neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
 • nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami;
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia;
 • po uplynutí záručnej doby.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte e-mailom na store@koronaochrana.sk (nie je to však povinnosť), o ďalšom postupe sa dočítate nižšie, prípadne Vám informácie zašleme e-mailom.

Postup pri reklamácii

Pri reklamácii doporučujeme dodržať niekoľko pravidiel:

 1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, vady alebo iné nedostatky, doporučujeme oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky bezodkladne.
 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. Reklamáciu Vám pre rýchlejšie vybavenie doporučujeme popísať podľa nášho Reklamačného protokolu, ktorý vám zašleme. Náš reklamačný protokol alebo vami zvolenú formu reklamácie, prosím zašlite spolu s chybným tovarom na vlastné náklady na našu korešpondenčnú adresu Gekkon s.r.o., Rybničná 30, 831 07 Bratislava spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru. Oprávnene reklamovaný tovar vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. V prípade, ak bude reklamácia uznaná ako oprávnená, máte právo na uhradenie vynaložených nákladov na reklamáciu. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné tažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použítá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu vecí právo na primeranú zľavu.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, opravením tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo zamietnutím reklamácie, pričom o vybavení bude spotrebiteľ oboznámený písomne.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s odborne odôvodneným stanoviskom. Náklady na prepravu v prípade neuznanej reklamácie znáša spotrebiteľ.

Zamietnutie reklamácie

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatenia reklamácie.

Odborné posúdenie musí obsahovať: a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, c) popis stavu výrobku, d) výsledok posúdenia, e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

ARS (Alternatívne riešenie sporov)

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na store@koronaochrana.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na ec.europa.eu. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na Internete), má spotrebiteľ právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia . Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa paragrafu 3 ods. 1 písm. h) zákona č.102/2014 Z. z. až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1 paragrafu 7 zákona č.102/2014 Z. z., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď si predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť. Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č.102/2014 Z. z. (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ktorými sú najmä zmluvy na dodávku počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa a ďalšie zmluvy vymenované zákonom.

Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku musí byť predavajúcemu doručené alebo odoslané na prepravu najneskôr posledný deň lehoty pre odstúpenie.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar (plnenie) so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Spotrebiteľ môže zodpovedať len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu k spotrebiteľovi, a to rovnakým spôsobom aký vykonal kupujúci, ak si spotrebiteľ neželá inak. Predávajúci však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy znáša iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne e-mailom na adrese store@koronaochrana.sk alebo prostredníctom listinnej zásielky adresovanej na korešpondenčnú adresu Gekkon s.r.o., Rybničná 30, 831 07 Bratislava 811 03 Bratislava prípadne na inom trvanlivom nosiči. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar spoločnosti, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa, ktorá je uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný (t.j. do Bratislavy, viď obal - adresa: Gekkon s.r.o., Rybničná 30, 831 07 Bratislava).

Podľa paragrafu 9 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenie o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to spôsobom ktorým bola platba uhradený, ak si spotrebiteľ neželá inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.

Spotrebiteľovi ponúkame predvyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môže stiahnuť na našom webe, v obchodných podmienkach – posledný odsek, prípadne ktorý obdrží e-mailom alebo spolu s potvrdením objednávky.

Kontaktné údaje/Adresy

Kontaktné údaje spoločnosti Gekkon s.r.o., nájdete na našej stránke koronaochrana.sk v záložke “kontakt”, kde uvádzame našu fakturačnú adresu (Bratislava), ako aj korešpondenčnú adresu (Bratislava), ktorá slúži pre riešenie výmen, reklamácií a osobných odberov tovaru.

Prevádzkovateľom internetového obchodu je Gekkon s.r.o., – konateľom je Vladimír Jágr, tel. č.: +421 2 3917 8888, e-mail: store@koronaochrana.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
PO BOX 582007, Bajkalská 21/A, 82799 Bratislava
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02 / 58 27 21 72
fax č.: 02/ 58 27 21 70
e-mail: nr@soi.sk

RSO (Riešenie sporov online v prípade ARS – Alternatívneho riešenia sporov:
ec.europa.eu

Používanie materiálov zo stránky
© 2000-2020 Gekkon s.r.o.,. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od spoločnosti Gekkon s.r.o., zakázané.